Novinky

Využití age managementu pro podporu pracovních schopností zaměstnanců

Využití age managementu pro podporu pracovních schopností zaměstnanců

Využití age managementu pro podporu pracovních schopností zaměstnanců

Dne 1.2.2018 naše společnost JP Spedition & Transport s.r.o. začala realizovat projekt s názvem „Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009455, v rámci Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Záměrem tohoto projektu je zaměření se na zavedení principů age managementu do práce s našimi zaměstnanci, nastavení řízení s ohledem na věk zaměstnanců a zohlednit měnící se faktory a zdroje věkové diversity, jako jsou kompetence, zdraví, postoje, hodnoty a motivace našich zaměstnanců. Cílem projektu je připravit se na očekávané změny v demografickém vývoji a struktuře pracujících, nastavit si principy učící se organizace včetně zapojení našich interních odborníků.

Výstupy projektu: :

  • Zapojená cílová skupina v rozsahu min. 170 osob (z toho min.25 osob 54+)
  • Vytvoření strategie age managementu
  • Vytvoření nového firemního vzdělávacího programu zaměřeného na management a jeho roli v procesu age managementu
  • Vytvoření 7 e-learningových programů pro nové zaměstnance
  • Zavedený adaptační proces respektující věkovou diverzitu se zapojením interních mentorů
  • Zavedený program pro starší pracovníky
  • Firemní vzdělávací, poradenské a konzultační aktivity se zaměřením na age management
  • Zavedený program na řešení digitální gramotnosti

Tento projekt realizujeme 35 měsíců, konec realizace je 31.12.2020, celková částka projektu 4 982 656,25 Kč.

Kontakty

Telefon: +420 737 246 660

E-mail: info@jpspedition.cz

Adresa

JP Spedition & Transport

Vodárenská 732

278 01, Kralupy nad Vltavou

Abychom vám zajistili lepší zážitek z prohlížení našich stránek, používá tento web soubory cookies. Více informací.